Menu Zavřeno


EKIS Pardubice, EPP Bohemia
Lonkova 510, Pardubice 530 09

pondělí:      13:00 – 17:00

středa:        13:00 – 17:00

Můžete přijít osobně, nebo zaslat dotaz elektronicky.

Termín osobní konzultace, prosím, sjednejte předem telefonicky nebo e-mailem:

Tel.: 724 890 175
E-mail: hlavac@eppbohemia.cz

Poradenství (i-EKIS):

Chcete nám položit otázku?   

Pravidla pro činnost Energetických konzultačních a informačních středisek

1.Název Energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen EKIS) je chráněn značkou EKIS, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO) propůjčuje vybraným subjektům.

2.EKIS zajišťují propagaci poradenské sítě EKIS a pomáhají v naplňování cílů Státní energetické koncepce ČR. Je žádoucí, aby každé středisko mělo své webové stránky a na nich zveřejnilo informaci o poskytování bezplatného energetického poradenství v rámci sítě

3.EKIS s odkazem na webové stránky portálu EFEKT na adrese http://www.mpo-efekt.cz.

4.EKIS zodpovídá za ochranu získaných osobních údajů klientů v plném rozsahu podle platné legislativy. Zneužití osobních údajů je trestné.

5.Poradenství probíhá osobně, nebo je možné položit dotaz elektronicky přes i-EKIS (viz. odkaz výše).

6.EKIS poskytuje bezplatné poradenství pro jednotlivé občany, sdružení, spolky, zástupce veřejné správy, podniky i podnikatele v místě určeném v Podmínkách. Místo poradenství je vhodná, zřetelně označená místnost (logo EKIS, i-EKIS, event. logo portálu EFEKT), přístupná také neobjednaným tazatelům kdykoli během konzultační doby stanovené v Podmínkách.

Oblasti poskytovaného poradenství:

1. Ceny energií, účtování tepla
2. Dotace a financování projektů
3. Elektřina
4. Energ. audity, energ. průkazy, štítky budov
5. Energie biomasy
6. Energie slunce - výroba elektřiny
7. Energie slunce - výroba tepla
8. Energie v obcích, městech a regionech
9. Energie vody
10. Energie větru
11. Kogenerace, trigenerace
12. Legislativa
13. Měření a regulace

14. Metoda EPC
15. Nízkoenergetické a pasivní domy
16. Ostatní
17. Osvětlení
18. Plyn
19. Příprava teplé vody
20. Tepelná čerpadla, geotermální energie
21. Uhlí
22. Úsporná opatření v průmyslu
23. Vytápění
24. Využití odpadního tepla
25. Větrání a rekuperace
26. Zateplování budov