Menu Zavřeno

Naše služby:


Energetické audity,posudky, PENB a poradenství
V rámci přípravy projektů nebo jako samostatné zakázky zpracováváme energetické audity, posudky a průkazy energetické náročnosti budov  v souladu s platnou legislativou.
Součástí prováděných auditů jsou i návrhy na opatření, která jsou nutná pro realizaci energetických úspor. Můžete se spolehnout, že provedený audit bude komplexní a navržená opatření reálná a objektivně správně vyhodnocená.

TES- Technicko ekonomické studie
Dále zhotovujeme studie proveditelnosti energetických zdrojů včetně zdrojů využívajících alternativní zdroje paliva, studie tepelných sítí, energetické koncepce měst a regionů, a podobně, vše v rozsahu podle zadání schváleného zákazníkem. Nejste-li si jisti, co přesně máte od studie požadovat, navrhneme sami vhodný rozsah studie odpovídající vašim aktuálním potřebám.

Projekční činnost

Ve spolupráci s Výzkumné energetické centrum - Vysoké škola báňská - Technická univerzita Ostrava nabízíme  projekční činnost v energetice a jsme schopni poskytovat kompletní projekční služby od předprojektové přípravy, přes vypracování projektů všech stupňů, včetně inženýrské činnosti, až po výkon autorského a technického dozoru energetických celků a systémů.

 

Energetický management
Výdaje na energii tvoří průměrně 10-15 % provozních nákladů měst a obcí, přičemž tento podíl se s rostoucími cenami energie bude pravděpodobně dále zvyšovat. Energetický management je investičně nenáročný proces, jehož cílem je snižovat spotřebu energie a stabilizovat výdaje za energii. Neplaťte za energii více, než musíte!
Energetický management (dále také EM) je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství,který se skládá z následujících činností:
měření spotřeby energie,
energetický dispečink,
stanovení potenciálu úspor energie,
realizace opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města (dále také EPM) a akčních plánů k EPM.
Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce.

 

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická solární elektrárna na klíč pro rodinné domy. ️ Snižte si náklady za elektřinu díky slunci. Fotovoltaické elektrárny na klíč stavíme v celé ČR. Vše zařídíme za Vás.

 

Stavební činnost
V roce 2019 jsme také rozšířili svou činnost o stavební práce. Realizujeme jak drobné opravy či rekonstrukce, tak také výstavbu od základů.